Community

Jaarverslag OH Leuven Community

OH Leuven community wil een positieve impact hebben op de lokale gemeenschap door de kracht van voetbal en de werking van OH Leuven te gebruiken als hefboom bij het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen.

Het begin van seizoen 21-22 werd nog steeds gedomineerd door 1 uitdaging: de coronacrisis. Contacten beperken bleef belangrijk en grote events organiseren was onmogelijk. Door lessen te trekken uit seizoen 20-21 konden we de continuïteit binnen onze teams en projecten toch verzekeren. Iedereen bleef betrokken, ook de meest kwetsbaren.

In seizoen 21-22 organiseerde OH Leuven community 272 fysieke activiteiten, gericht op verschillende doelgroepen. Voetbal werd ingezet als een middel om mensen samen te brengen en te versterken, om iedereen de kans te geven hun favoriete sport te beoefenen en om even alles te vergeten.

De club ontving dit seizoen het football & community Gold Label van de Pro League. Een erkenning die aantoont dat we op de goede weg zijn, maar dat ons ook motiveert om nog beter werk te leveren. Vanaf seizoen 22-23 wordt de community werking ook volledig geïntegreerd in het strategisch plan van de club. Zo creëren we een uniforme manier van werken binnen alle departementen van de club. Opnieuw een stap vooruit voor de community werking.

Teams

Via onze teams maken we voetbal toegankelijker door ons aanbod continue aan te passen aan de specifieke noden van de spelers en door drempels te verlagen of zelfs weg te nemen. Onze 4 community teams bestaan uit 93 spelers, 10 actieve vrijwilligers en 4 personen die vanuit hun professionele rol betrokken zijn. De spelers van OH Leuven Younited, OH Leuven World Team en OH Leuven Old Stars, konden deelnemen aan 180 trainingen en wedstrijden. Vorig seizoen lag dit aantal nog op 75.

In de buurt

Op 15 januari 2021 vond de eerste training van OHL in de buurt plaats. Dit project brengt voetbal naar 2 aandachtswijken in Leuven, namelijk Casablanca en Sint-Maartensdal. Hier wonen heel wat kinderen die omwille van financiële, culturele en praktische drempels, niet aangesloten geraken bij een voetbalclub, maar wel heel graag voetballen. Via dit project bieden we hun wekelijkse voetbaltraining aan.

In totaal zijn er binnen OH Leuven in de buurt 12 trainers actief. 9 binnen het project in Casablanca en 3 in Sint-Maartensdal. Om de kwaliteit van de trainingen te verhogen en de coaches te ondersteunen in hun ontwikkeling, hebben we dit seizoen een Start 2 Coach opleiding georganiseerd. Trainers kregen gedurende vier lessen de basisprincipes van voetbaltraining mee. Binnen dit project gebruiken we de naam OH Leuven om kinderen en jongeren te motiveren om te voetballen of voetbalcoach te worden.

Gezondheid

OH Leuven wil zijn fans en de inwoners van Leuven en Oud-Heverlee motiveren om meer te bewegen. Daarom werd OH Leuven Start to Run gelanceerd. 71 personen schreven zich in voor dit nieuwe project. Elke week ontvingen ze hun loopprogramma per e-mail. Maandag kwam iedereen telkens naar het stadion voor een groepstraining onder begeleiding. In totaal organiseerden we 15 groepstrainingen onder begeleiding van 3 coaches en een webinar over blessurepreventie.

Naast OH Leuven Start to Run werd ook football for health verdergezet. Dit seizoen zonder onderzoek vermits we dit al in seizoen 20-21 deden. Het project bleef wel een samenwerking tussen OH Leuven en KU Leuven. Wekelijks krijgen 50 fans van OH Leuven voetbaltraining aangeboden. Zo kunnen supporters aan hun gezondheid werken door het beoefenen van hun favoriete sport.

Partnerships

OH Leuven wil een sociaal geëngageerde club zijn die lokale maatschappelijk relevante projecten ondersteunt. Via de tweede editie van het galadiner heeft OH Leuven € 50 000 opgehaald. € 25 000 werd geschonken aan Honk vzw. De rest van de opbrengst wordt geïnvesteerd in de community werking van de club. Naast de opbrengst van het galadiner, heeft de club ook ondersteuning geboden aan verschillende andere goede doelen. Financiële ondersteuning, maar we hebben onze sociale partners ook geholpen met kledij en materiaal, infrastructuur en diensten.

Koop je abonnement