Fans

De supportersfederatie O-Hasj-El breidt uit

Alle vertegenwoordigers van de supportersclubs hebben positief gestemd op de uitbreiding van de supportersfederatie. Met als bedoeling om de federatie te moderniseren en uit te bouwen tot het spreekorgaan van alle supporters en voor alle supporters.

Op de laatste bijzondere algemene vergadering hebben alle vertegenwoordigers van de supportersclubs positief gestemd op de uitbreiding van de supportersfederatie. Er komt één vertegenwoordiger per tribune met stemrecht binnen de federatie. Ook de skyboxen en de businessclub krijgen elk één vertegenwoordiger met stemrecht.

De federatie doet een warme oproep om je kandidaat te stellen om jouw tribune te vertegenwoordigen. Uiteraard is dit de tribune waarin je een zitje hebt. De kandidaten dienen bewijs te leveren van een actief engagement naar de club toe. Dit kan omdat je een abonnement hebt, vrijwilliger of personeelslid bent van OH Leuven of lid van één van onze community teams.

Stuur je kandidatuur per mail vóór 1 januari 2024 naar info@o-hasj-el.be. Vermeld duidelijk de motivatie waarom jij de geschikte kandidaat bent, voor wie je opkomt (nummer tribune, skybox of businessclub) en welk engagement je hebt naar OH Leuven toe . De kandidaturen zullen door de veiligheidsdiensten van OH Leuven gescreend worden en nadien besproken op de algemene vergadering van de supportersfederatie O-Hasj-El. In januari zal er dan een verkiezing georganiseerd worden per tribune indien er meerdere kandidaten zijn per tribune.

We wensen alle kandidaten succes toe.

Het bestuur van supportersfederatie O-Hasj-El.

Koop je abonnement