Club

Uitspraak Disciplinaire Raad: OH Leuven beraadt zich over eventuele verdere stappen

De Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal besliste dat de wedstrijd OH Leuven – KV Mechelen alsnog gespeeld dient te worden.

Deze wedstrijd was oorspronkelijk gepland op zaterdag 15 januari, maar KV Mechelen kwam niet opdagen voor de wedstrijd en stelde dat de Kalendermanager de aanvraag tot uitstel ten onrechte had geweigerd. De Disciplinaire Raad is van oordeel dat de sanctie van een forfaitnederlaag lastens KV Mechelen niet kan toegepast worden aangezien het toenmalige artikel waarop de weigering van de Kalendermanager is gebaseerd onwettig zou zijn omwille van het verbod op leeftijdsdiscriminatie. Deze zaak werd behandeld ter zitting van 28 januari en de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal deelde vandaag de beslissing mee.

OH Leuven neemt nota van deze beslissing en beraadt zich de komende dagen over eventuele verdere stappen.

Koop je abonnement