Club

KU Leuven en OH Leuven gaan structurele samenwerking aan

KU Leuven en OH Leuven ondertekenden een gezamenlijk Memorandum of Understanding. Deze overeenkomst formaliseert de bestaande samenwerking en biedt de mogelijkheid om die nog verder uit te bouwen.

OH Leuven streeft ernaar om de club duurzaam uit te bouwen naar de hoogste professionele standaarden en zet sterk in op innovatie binnen de verschillende geledingen. KU Leuven is zowel nationaal als internationaal een toonaangevende onderwijs- en onderzoeksinstelling, met een grote socio-economische impact. Beiden engageren zich om een positieve bijdrage te leveren aan de lokale gemeenschap en de bredere samenleving. De samenwerking omvat vijf concrete inhoudelijke pijlers die vandaag werden toegelicht op een persmoment:

  • Onderwijs en stage

Er worden kansen geboden aan studenten om hun theorie in de praktijk aan te wenden. Zo konden tijdens het voorbije en huidige seizoen 65 studenten hun stage of sportwetenschappelijke verdieping uitvoeren bij OH Leuven. Daarnaast vonden ook een aantal KU Leuven-alumni de weg naar een job bij de voetbalclub.

  • Onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening

Enerzijds het opzetten en uitvoeren van gezamenlijke onderzoeksprojecten. Anderzijds kan OH Leuven gebruik maken van wetenschappelijke dienstverlening op basis van een samenwerking met UZ Leuven en entiteiten gelinkt aan de KU Leuven, zoals het Sportmedisch adviescentrum en de Bakala Athletic Performance Facility. Dit betreft zowel preventieve screenings, zoals cardioscreening, maar ook blessurepreventie. Bij blessures wordt dankzij de multidisciplinaire kennis van UZ Leuven een sterk onderbouwde diagnose en behandeling voorgesteld.

  • Infrastructuur & faciliteiten

Beide organisaties maken gebruik van elkaars infrastructuur en faciliteiten. Het Player Innovation Hub van OH Leuven maakt gebruik van de sportinfrastructuur van KU Leuven. De vrouwen trainen op het voetbalveld van het universitair sportcentrum en de powerzaal van de nieuwe fitnesshal wordt uitgebreid gebruikt door alle geledingen binnen de club. Daarnaast gebruikt de elite academy de indoor sportaccommodatie van KU Leuven voor het multisportproject met jonge voetballers.

  • Studenten

OH Leuven heeft een uitgebreide studentenwerking met een heuse studentenclub ‘Studentica’. Er is een specifiek aanbod voor studenten die de wedstrijden willen bijwonen. Ook zijn allerhande activiteiten in het stadion gericht op studenten. Zo zitten momenteel gemiddeld 600 studenten per dag te blokken in ons stadion.

  • Networking & Consulting

KU Leuven en OH Leuven willen graag hun rol spelen in het sociaal en economisch ecosysteem in de regio. Zo worden er gelegenheden georganiseerd voor networking en proberen ze de juiste organisaties met elkaar in contact te brengen om zo nieuwe opportuniteiten te creëren.

CEO Peter Willems is bijzonder fier over deze samenwerking. “De KU Leuven is een topuniversiteit, wereldvermaard voor onderwijs en onderzoek, maar ook verweven in onze stad en regio. We hebben veel raakpunten gevonden waar we elkaar kunnen versterken en ondersteunen. Dat gaat van praktische zaken zoals infrastructuur over inzetten van stageplaatsen tot gezamenlijk onderzoek voeren. Innovatie is altijd al een sterk punt van de KU Leuven geweest en ook wij als club hebben innovatie in het hart van ons DNA zitten. We zijn een uitdager in het Belgische voetbal met grote lange termijn ambities. Innovatie is een belangrijk middel om stappen vooruit te zetten.”

“Ik ben opgetogen dat we de goede samenwerking en verstandhouding van de voorbije jaren kunnen officialiseren met deze overeenkomst”, zegt rector Luc Sels. “Ze gaat verder dan de wetenschappelijke begeleiding die we al langer bieden als universiteit. Deze overeenkomst bezegelt een wisselwerking met toegevoegde waarde voor beide partners. Ik ken OH Leuven als een erg innovatieve voetbalclub, die bovendien ook een erg relevante professionele omgeving is voor studenten die waardevolle ervaring willen opdoen. Dat is evident voor onze opleidingen in sportgeneeskunde of bewegings- en revalidatiewetenschappen, maar geldt evenzeer voor ingenieurswetenschappen, bedrijfswetenschappen, marketing en communicatie. Er is ook de supportersbeleving die we met onze duizenden studenten, uit binnen- en buitenland, nog een extra duw kunnen geven. Kortom, er is veel dat de twee partners bindt ondanks het grote verschil in leeftijd.”

Koop je abonnement