Goede doelen OH Leuven Charity Night

Met de OH Leuven Charity Night willen we ondersteuning bieden aan lokale goede doelen. Zo dragen we als voetbalclub bij aan onze lokale community.

Voor de derde editie op vrijdag 24 maart 2023, kozen we voor onderstaande organisaties:

Inloophuis Leuven

Een inloophuis voor mensen met kanker in Leuven. Kanker heeft ingrijpende gevolgen, de impact is vaak moeilijk onder woorden te brengen. Ook al krijg je in het ziekenhuis de best mogelijke zorg en ondersteuning, toch blijf je vaak met vragen en zorgen zitten. Dan kan je terecht in het Inloophuis. Ze bieden mensen die geconfronteerd worden met kanker een zichtbare, veilige en laagdrempelige plek middenin de eigen stad of regio. Bezoekers zijn welkom zonder afspraak of verwijsbrief. Ze ervaren er geborgenheid en verbondenheid en delen ervaringen of zorgen met lotgenoten of ondersteuners.

Het inloophuis biedt heel wat activiteiten aan waaronder infosessies rond voeding, zorgmassages, yoga, etc. Met de steun van OH Leuven Charity Night, kan het inloophuis al hun activiteiten gratis aanbieden. Zo is hun aanbod voor iedereen in Leuven toegankelijk en kan iedereen er terecht.

“Als patiënt heb ik ervaren hoe cruciaal een dragend netwerk is om een lang behandeltraject vol te houden. Ik wens alle mensen met kanker zo’n steunende omgeving toe en voel dat het Inloophuis hierin een verschil kan maken.”, Joke Lemiengre.

Meer info over Inloophuis Leuven vind je hier.

Vzw Erat

Vzw Erat ondersteunt kwetsbare jongeren uit Leuven om een positieve, zelfgekozen positie in de samenleving op te nemen. Ze helpen jongeren om hun leven weer in handen te nemen en te evolueren naar onafhankelijke, actieve burgers. Daarnaast creëren ze positieve en geloofwaardige rolmodellen waar anderen jongeren inspiratie uit kunnen halen.

Met de opbrengst van OH Leuven Charity Night kan vzw Erat starten met een eigen fietsatelier. Jongeren leren er hun eigen fiets herstellen waardoor ze mobieler worden, geld besparen en nieuwe stappen zetten richting zelfredzaamheid. Via het fietsatelier kunnen de jongeren kennismaken met een specifiek vakmanschap, wat de jongeren kan stimuleren om zelf de stap te zetten richting een professionele opleiding.

Meer info over Vzw Erat vind je hier.

OH Leuven Community

Een deel van de opbrengst gaat naar de communitywerking van OH Leuven. OH Leuven community wil een positieve impact hebben op de lokale gemeenschap door de kracht van voetbal en de werking van OH Leuven te gebruiken als hefboom bij het aanpakken van lokale maatschappelijke uitdagingen.

Meer info over onze community lees je hier.

Koop je abonnement