Social & Education

In een goed uitgebalanceerd plan zijn zoal voetbal- als studieopleiding perfect op elkaar afgestemd. GOAL zorgt er onder andere voor dat tijd en ruimte tijdens de schooldag gevonden wordt voor extra trainingen onder leiding van OHL. Meer trainen betekent immers verder groeien in de voetbalsport die de elite-jeugdspelers van OHL nauw aan het hart ligt. In eerste instantie richt het project zich in de eerste jaren op de eerste graad van het secundair onderwijs. Jeugdspelers van Oud-Heverlee Leuven krijgen op dinsdagmiddag training in de school en worden ‘s avonds met een busje naar het jeugdvoetbalcentrum gebracht. Dit unieke concept moet aanzet geven tot meer.

Heilig-Hart Heverlee stapt mee in het GOAL-project. De school is centraal gelegen aan de Naamsesteenweg en vormt daardoor de ideale uitvalsbasis voor de spelers naar beide jeugdopleidingscentra. Bovendien kan je er een volledige opleiding volgen (eerste jaar – zesde jaar) en zijn er ruime mogelijkheden qua studiekeuze in de tweede en derde graad. Het HHH staat net als OHL garant voor een kwaliteitsvolle opleiding. De samenwerking tussen beiden garandeert een uitstekende totaalopleiding voor de jeugdspeler. Gezien de communicatie tussen OHL en HHH vlot en transparant verloopt, kunnen de studieresultaten bovendien nauwlettend opgevolgd worden. De samenwerking vormt meteen een brede basis voor de verdere uitwerking van verschillende deelprojecten.

Tevens stellen we dit project ook open voor het KA Redingenhof. De elitespelers van OHL volgen hier reeds zes uur extra training op school (binnen het regulier lesschema). Deze spelers worden tevens met het busje naar het jeugdvoetbalcentrum gebracht.

Zowel de spelers vanuit het KA Redingenhof als de spelers vanuit het Heilig-Hartinstituut krijgen na aankomst van het busje op donderdagavond bovendien de mogelijkheid om een extra specialisatietraining af te werken met de POP trainers voorafgaan aan hun ploegtraining. Tijdens de examenperiodes wordt deze voetbaltraining vervangen door een studiemoment zodat de schoolse activiteiten nooit verwaarloosd worden. Samen met de spelers trachten we zo de slogan ‘scoren op twee fronten’ waar te maken!

Koop je abonnement